MOTIVATION

“AGAR PANA CHAHTE HO VO, JO MILA NAHI AB TAK”
“TO KARNA PDEGA VO, JO KIYA NAHI AB TAK”

– Bhupender Sachdeva

The way, where we learn many things…